კონტაქტი

სერვისი

____________.შ.პ.ს. დათო” თავის მომხმარებელს პროდუქციის და მომსახურების მაღალ ხარისხს სთავაზობს.


მომხმარებელს შეუძლია კომპანიის ვებ-გვერდზე შეკვეთის ფორმის საშუალებით შეუკვეთოს მასალები ადგილზე მიტანით და დამკვეთს ელ-ფოსტაზე გადაეგზავნება წინასწარი ანგარიშ-ფაქტურა (ინვოისი).


ინვოისში მითითებულ საბანაკო ანგარიშზე  თანხის გადმორიცხვისა და ელ-ფოსტის საშუალებით გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის გადმოგზავნის შემთხვევაში, კომპანია დამკვეთს თავისი კუთვნილი ავტომანქანებით მიაწვდის შეკვეთილ მასალებს მითითებულ ადგილას რესპუბლიკის მასშტაბით.


კომპანია მომხმარებელს ასევე სთავაზობს მასალების უფასოდ დატვირთვას და დაჭრას ზომების მიხედვით.ვალუტაკურსიცვლილება