ფურცლოვანა

ფურცლოვანა

 

ზომა ფასი
2 x 1 x 2
2.20 x 1 x 2
2,30 x 1 x2
2.50 x 1 x 2
2,30 x 1,25 x2
2,50x1,25x2
2,50x1,25x2,5
2.50x1.25x2.8
2,00x1,00x3
2,50x1,25x3
2,00x1,25x4
4,00x1,25X4
6,00x1,50X4 კვ.მ
4,00x1,25X5
6,00x1,50X5 კვ.მ
4,00x1,25X6
6,00x1,50X6 კვ.მ
4,00x1,25X8
6,00x1,50X8 კვ.მ
6,00x1,50X10 კვ.მ
6,00x1,50x12 კვ.მ
6,00x1,50X14 კვ.მ
6,00x1,50X15 კვ.მ
6,00x1,50X20 კვ.მ
6,00x1,50X25 კვ.მ
6,00x1,50X30 კვ.მ
2,00x1,00x0,5 ცივადნაგლინი
2,00x1,00x0,8 ცივადნაგლინი
2,500x1,25x0,8 ცივადნაგლინი
2,00x1,00x0,9 ცივადნაგლინი
2.50x1.25x0.9 ცივადნაგლინი
2 x 1 x 1 ცივადნაგლინი
2,50x1,25x1 ცივადნაგლინი
2x1x1.2 ცივადნაგლინი
2,00x1,00x1,4 ცივადნაგლინი
2,50x1,25x1,4 ცივადნაგლინი
2,00x1,00x1,5 ცივადნაგლინი
2,50x1,25x1,5 ცივადნაგლინი
2.2x1x1.5