ელექტროდი

ელექტროდი

 

ზომა ფასი
ელექტროდი 350*2,5 12.50
ელექტროდი 350*3,25 16.00
ელექტროდი 350*4,00 23.00