კვადრატი

კვადრატი

 

ზომა ფასი
6 x 6 0.90
8 x 8 1.25
9,5 x 9,5 1.90
11,5 x 11,5 2.55
13,5 x 13,5 3.50
15.5 x 15.5 4.50
20 x 20 7.50