კვადრატი

კვადრატი

 

ზომა ფასი
6 x 6
8 x 8
9,5 x 9,5
11,5 x 11,5
13,5 x 13,5
15.5 x 15.5
20 x 20