მრგვალი რკინა

მრგვალი რკინა

 

ზომა ფასი
10-იანი რბილი
12-იანი რბილი
14-იანი რბილი
16-იანი რბილი
20-იანი რბილი
22-იანი რბილი
24-იანი რბილი
25-იანი რბილი
28-იანი რბილი
30-იანი რბილი
8-იანი მაგარი
10-იანი მაგარი
12-იანი მაგარი
14-იანი მაგარი
16-იანი მაგარი
18-იანი მაგარი
20-იანი მაგარი
25-იანი მაგარი
30-იანი მაგარი
40-იანი მაგარი
6.5 გლინულა
1,2 ვიაზანი
1,5 ვიაზანი